எங்கள் புத்தகங்கள் மீது நீங்கள் காதல் வயப்படுவது உறுதி!

வெளியீடுகள்


நூலாசிரியர்கள் & மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்

அ. மார்க்ஸ்

அபர்ணா கார்த்திகேயன்

அபுல் அஃலா மௌதூதி

ஆனந்த் தெல்தும்ப்டே

இத்ரீஸ் ஷாஹ்

இர்விங் கர்ஷ்மார்

எ.பி. ராமச்சந்திரன்

எலிஃப் ஷஃபாக்

உமர் உஸ்மான்

ஃபைஸ் காதிரி

க. ஐயப்பன்

க. காமராசன்

குத்றதுல்லாஹ் ஷஹாப்

கே. முகம்மது ரியாஸ்

கோபட் காந்தி

சாளை பஷீர்

சித்தார்த்தன் சுந்தரம்

சீனிவாச ராமாநுஜம்

சுந்தர் சருக்கை

சையித் குதுப்

டேனியல் ஹகீகத்ஜூ

தையிப் ஸாலிஹ்

நஜீப் அல்கைலானி

நாகூர் ரிஸ்வான்

நாகூர் ரூமி

நூருத்தீன்

பஹாவுத்தீன் வலது

பி.ஆர். அம்பேத்கர்

பீ.எம்.எம். இர்ஃபான்

பெரியார் ஈ.வெ.ரா

ம. சிங்காரவேலு

மின்ஹா

மிஸ்பாஹுல் ஹக்

முல்க் ராஜ் ஆனந்த்

முஹம்மது அல் கஸ்ஸாலி

முஸ்தஃபா மஸ்தூர்

யாசிர் காழி

ர. முகமது இல்யாஸ்

ரமீஸ் பிலாலி

ரிஷாட் நஜிமுடீன்

ரூஸ்பிஹான் பக்லி

றள்வா ஆஷூர்

ஷர்ஜீல் இமாம்

ஷான் நவாஸ்

ஷாஹுல் ஹமீது உமரீ

ஹமீது அல்கர்

ஜி. ஆர். பாலகிருஷ்ணன்